Kudos / Innovasjon Norge / Evaluering / 2009 / Miljøteknologi

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Miljøteknologi

Evaluering

Miljøteknologi potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter

Denne rapporten kartlegger norske miljøteknologibedrifters markeds- og teknologistatus. Den har til hensikt å belyse elementer som er viktig å få avklart i forbindelse med etablering av en ny strategi for miljøteknologibedrifter i Norge. Bedriftenes møte og erfaringer med miljøregelverket, det offentlige virkemiddelapparatet og det offentlige som innkjøper står sentralt i denne sammenheng. Kartleggingen skal danne et kunnskapsgrunnlag som supplerer eksisterende kompetanse på området.

Publisert

2009

Eiere

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Miljødirektoratet

Utgiver

Statens forurensningstilsyn

Utfører

MENON Business Economics

Forfattere

Anne Espelien, Gjermund Grimsby og Leo A. Grünfeld

Språk

norsk (bokmål)