Last ned som PDF

81 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere

Kartlegging

Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere Systematisk kartleggingsoversikt

FHI har på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utført en systematisk kartleggingsoversikt. Rapporten gir kortfattede oppsummeringer av et bredt utvalg studier av metoder for andrespråksopplæring, og viser til flere metoder og hjelpemidler som kan vise til positive erfaringer og resultater.

Publisert

Eier

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utfører

Folkehelseinstituttet

Forfattere

Lars Jørun Langøien, Lien Nguyen og Rigmor C Berg

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

intergrering

Virkemidler

kompetanse/rekruttering

Analysekriterier

erfaringer