Last ned som PDF

46 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Forprosjekt: Metode for beregning av energiforbruk og klimagassutslipp for vegprosjekter

Studie

Forprosjekt: Metode for beregning av energiforbruk og klimagassutslipp for vegprosjekter

Statens vegvesen utfører konsekvensanalyser i forbindelse med alle større vegprosjekter. I disse analysene inngår beregninger av energiforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med selve transporten av personer og gods. Det finnes imidlertid ikke noen standarisert metode for beregning av energiforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med selve byggingen av transportinfrastrukturen og drift og vedlikehold av denne. Denne rapporten er fra et forprosjekt hvor en har forsøkt å kartlegge eksisterende metodebruk på området energibruk og klimagassutslipp av infrastrukturprosjekter. I rapporten foreslår en dette som et supplement til Statens vegvesens sitt konsekvensanalyseopplegg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Klima og miljø