Evaluering

Making Evaluation Work for the achievement of SDG 4.5 Equality and inclusion in education

Denne studien er gjort på oppdrag frå evalueringskontoret i UNESCO i samarbeid med evalueringsavdelingane i Norad, Unicef, Verdensbanken, Verdens matvareprogram (WFP) og fondet Education Cannot Wait. Formålet med studien var å systematisere funn frå eksisterande evalueringer og vurdere om bruk av dei kan bidra til oppnåelse av berekraftsmål 4.5 om å avskaffe kjønnsforskjellar og sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personar. Studien byggjer på funn frå 147 uavhengige evalueringar som er gjennomført i regi av 13 multi- og bilaterale organisasjonar, inkludert to evalueringar som er gjennomført på oppdrag for evalueringsavdelinga i Norad. Disse er Evaluation of Norwegian multilateral support to basic Education (Report 7/2015) og Evaluation of Norway’s support to education in conflict and crisis through civil society organisations (Report 9/2017). I tillegg byggjer studien på casestudier i Ghana, Guatemala, Libanon, Nepal og Peru.

Publisert

Eier

NORAD

Språk

engelsk