Last ned som PDF

42 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009

Evaluering

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2008, samt deres kunnskap om pinkoder. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten. Resultatene er sammenlignet med resultatene fra 2007 der dette er aktuelt.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Ipsos

Forfattere

Håkon Kavli og Nils Petter Strand

Språk

norsk (bokmål)