Last ned som PDF

84 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene

Evaluering

Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene

I delkostnadsnøkkelen for lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene fordeles rammetilskuddet til de enkelte fylkeskommunene basert på indikatorer for utgiftsbehovet. I denne rapporten gjennomføres analyser av utgiftsbehovet med henblikk på en eventuell revisjon av delkostnadsnøkkelen. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i modeller som er noe modifisert i forhold til resultatene i det såkalte Borge-utvalget fra 2005. Det innebærer i tilfelle at nye kriterievariabler for disse utgiftene blir andelen av befolkningen som er sysselsatt og andelen av befolkningen som er bosatt på øyer uten fastlandsforbindelse. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet kompenseres kommunene og fylkeskommunene for at etterspørselen etter ulike tjenester og kostnadene ved å levere dem, varierer mellom kommuner og fylkeskommuner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-113-6