Kudos / Petroleumstilsynet / Evaluering / 2019 / Loads, Design and Operations of Floaters in the North

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Loads, Design and Operations of Floaters in the North

Evaluering

Loads, Design and Operations of Floaters in the North NORD ST20 2019/313

ArcISo har, på oppdrag fra Ptil, gjennomført en studie for å vurdere sannsynlighet og konsekvenser av potensielle sammenstøt mellom flytende breis og halvt nedsenkbare innretninger. Tre forskjellige analysemetoder ble vurdert for beregning av energiopptak og dokumentasjon av konstruksjonsintegritet. Anbefalte tilnærminger for modellering er gitt, basert på isfjellets geometri.

Publisert

2019

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

ArcISo

Forfattere

Wenjun Lu Zhaolong Yu, Marnix van den Berg, Dennis Monteban, Raed Lubbad, Vegard Hornnes, Jørgen Amdahl, Sveinung Løset og Ekaterina Kim

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

virkning/effekt