Last ned som PDF

53 sider

11.7 MB

Forsiden av dokumentet Likestilling mellom bruk av absolutt material faktor og av prosentvis forbedring: bruk av spenningsendring for å definere lokalskred og områdeskred

Studie

Likestilling mellom bruk av absolutt material faktor og av prosentvis forbedring: bruk av spenningsendring for å definere lokalskred og områdeskred Naturfareprosjektet: delprosjekt 6. Kvikkleire

Med bakgrunn i SINTEF rapport SBF IN F10412 og NIFS- rapport nr. 80/2012 ”Likestilling mellom bruk av absolutt materialfaktor og prosentvis forbedring?”, utarbeidet av prosjektgruppen Sintef/Multiconsult i 2012, vil NIFS fokusere på å finne et anvendbart skille mellom lokalskred og områdeskred. Sintef/Multiconsult angir i rapport 80/2012, side 27 ”… det skal anleggsteknisk mye til å endre likevektspenningene i en stor skråning mens det i et lokalt område er fort gjort å spise opp marginen. Prinsippet om prosentvis forbedring blir derfor ”dimensjonsavhengig” og det vil derfor være logisk å heve sikkerhetsnivået for mindre problemstillinger eller lokale deler av et større prosjekt. Det mest rendyrkede vil da være lokalt å øke kravet til materialfaktor og bruke samme prinsipp for valg av karakteristisk verdi som før.”

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Språk

norsk

ISBN

9788241010118