Kudos / Samferdselsdepartementet / Evaluering / 2006 / Likestilling i transport

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Likestilling i transport

Evaluering

Likestilling i transport

Rapporten er utarbeidet som et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Hensikten er å undersøke kvinners og menns ulike behov for transport og å analysere hvilke konsekvenser dette har for transportpolitikken. Transport er først og fremst et hjelpemiddel. Rapporten går derfor inn på samfunnsmessige områder, som arbeid og familie, for å få fram kjønnsmessige forskjeller av betydning for transportbehov.

Publisert

2006

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Randi Hjorthol og Katrine Næss Kjørstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-480-0705-0