Last ned som PDF

311 sider

3.45 MB

Forsiden av dokumentet Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Forhåndsutredning

Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører Rapport fra arbeidsgruppe

Regjeringen satte sommeren 2016 ned en arbeidsgruppe som skal komme med tiltak som kan styrke konkurransen mellom det offentlige og det private. Bakgrunnen var at ESA stilte spørsmålstegn ved hvorvidt skattefritak og konkursforbud for det offentlige er i strid med EØS-avtalen. ESA har hevdet at dette gir en fordel for det offentlige når de konkurrerer med private aktører. Arbeidsgruppens oppdrag er tredelt: å identifisere konkurransefordeler og -ulemper for offentlige og private aktører, å vurdere hvilke aktiviteter innen- for skattefritak og konkursimmunitet som omfat- tes av reglene om offentlig støtte som «økonomisk aktivitet», og dessuten å foreta en vurdering av om regelverket er i samsvar med EØS-avtalen.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Erling Hjelmeng mfl.

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning Næringsliv

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

mulighetsrommet