Last ned som PDF

127 sider

2.09 MB

Forsiden av dokumentet Langtidseffekter av omstillingsprogram

Evaluering

Langtidseffekter av omstillingsprogram

Studien Langtidseffekter av omstillingsprogram er gjennomført i et samarbeid mellom Distriktssenteret og Innovasjon Norge. I alt 10 omstillingsprogram (6-årige), som alle ble gjennomført i perioden 1995 – 2003, omfattes av studien. Studien har hatt som mål å øke kunnskapen om: • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillingsprogram i 10 utvalgte kommuner/regioner 7-10 år etter programslutt • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført. Analyser og slutninger er basert på følgende typer data: • Tilgjengelig dokumentasjon om omstillingsprogrammene • Intervju av nøkkelpersoner • Offentlig statistikk Studien gir grunnlag for blant annet følgende konklusjoner:: • Næringsutviklingsevnen er gjennomgående styrket • Programmene har gitt et mer robust og variert næringsliv • Omstillingsprogrammene har i liten grad bidratt til å snu en negativ befolkningsutvikling

Publisert

Eiere

Distriktssenteret og Innovasjon Norge

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Roald Sand, Markus Steen, Espen Carlsson og Sverre Konrad Nilsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7732-148-6