Kudos / Forskningsrådet / Evaluering / 2013 / Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Evaluering

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

I 2008 iverksatte Norges forskningsråd et 5-årig prøveprosjekt, med midler fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, der det ble åpnet for at ansatte i bedrifter skulle gis anledning til å gjennomføre doktorgradsutdanningen som ansatte i en bedrift; såkalt Nærings-ph. d. Hovedmålene for ordningen er at prosjektene skal bidra til økt forskningsinnsats og økt langsiktig kompetanseoppbygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet og en styrking av samspillet mellom næringslivet og akademia. Evalueringen gir en systematisk gjennomgang av erfaringer og resultater fra prosjektene som er knyttet til ordningen med Nærings-ph. d. , og kommer med anbefalinger til videreutvikling av ordningen.

Publisert

2013

Eier

Forskningsrådet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune

Språk

norsk (bokmål)