Evaluering

Lange spor i helseforskningen

En studie fra NIFU analyserer ringvirkningene av Norges forskningsråds satsinger på rusmiddelforskning og forskning på psykisk helse i over 15 år. Primært følger studien resultatene og «sporene» etter forskningsaktiviteter finansiert av tre store programsatsinger i Forskningsrådet i perioden 2001-2011. Deler av studien tar også for seg virkninger av tilsvarende satsinger tilbake til midt på 1990-tallet.

Publisert

Eier

Forskningsrådet

Utfører

NIFU STEP

Forfattere

Inge Ramberg, Espen Solberg, Dag W. Aksnes, Pål Børing, Fredrik Piro og Sabine Wollscheid

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-327-0148-3