Last ned som PDF

252 sider

41.47 MB

Forsiden av dokumentet Landskap, friluftsliv og reiseliv

Vedlegg

Evaluering

Landskap, friluftsliv og reiseliv fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten redegjør for mulige virkninger av vindkraftutbygging til havs for de tre fagtemaene landskap, friluftsliv og reiseliv. Rapporten beskriver nærmere og vurderer hvert av de 15 utredningsområdene i forhold til mulige virkninger av havvindutbygging. Tiltak som kan redusere de negative konsekvensene drøftes. De 15 utredningsområdene ligger spredt langs kysten fra Finnmark i nord til den sørligste delen av Nordsjøen sørvest for Rogaland. Det er en stor variasjon i landskap, bebyggelsesmønster og bruk av disse områdene. Det er gjort en samlet oppsummering av vurderingene av de 15 utredningsområdene avslutningsvis i rapporten.

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Utfører

Norconsult

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-410-0843-6