Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kystlyngheiene i Norge

Evaluering

Kystlyngheiene i Norge kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder

Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk bruk og skjøtsel, og naturtypens betydning for biologisk mangfold. Rapporten presenterer forslag til 23 referanseområder, og er en del av kunnskapsgrunnlaget for faggrunnlag og tilråding om kystlynghei som utvalgt naturtype framlagt av Miljødirektoratet i 2013.

Publisert

Eiere

Miljødirektoratet og Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utførere

Universitetet i Bergen (UiB) og Lyngheisenteret

Forfattere

Per Emil Kaland og Mons Kvamme

Språk

norsk (bokmål)