Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2011 / KVU - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet KVU - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet

KVU/KS1/KS2

KVU - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen Region vest gjennomført en konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet.

Publisert

2011

Eier

Samferdselsdepartementet