Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren, utført av Det Norske Veritas AS, Advansia AS og Samfunns- og næringslivsforskning AS på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet