Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2011 / Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad

På oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Harstad.

Publisert

2011

Eier

Samferdselsdepartementet