Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2011 / Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Grenland.

Publisert

2011

Eier

Samferdselsdepartementet