Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Kvalitetssikring (KS1) av E39 Aksdal-Bergen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av E39 Aksdal-Bergen

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av E39 Aksdal-Bergen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalg for prosjektet E39 Aksdal-Bergen.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet