Kudos / Kunnskapsdepartementet / Evaluering / 2013 / Kvalitet i barnehager

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kvalitet i barnehager

Evaluering

Kvalitet i barnehager rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012

Dette er først og fremst en undersøkelse av de aspekter ved barnehagekvalitet som kalles strukturell kvalitet. Kvalitet vil også kunne bedømmes av ulike aktører med ulike ståsted og interesser. I denne undersøkelsen er det et representativt utvalg av barnehagestyrere som vurderer den barnehagen de leder. Dette er også en undersøkelse om endring. For mange av temaene følger man utviklingen fra 2002, for de øvrige fra 2008. Gjennomgående er spørsmålene i undersøkelsene analysert ut fra barnehagenes størrelse og eierform. Et gjennomgående trekk, fra område til område, er at forklaringskraften til disse to variablene er redusert. Dette indikerer at strukturelle ulikheter er redusert, og at barnehagesektoren har beveget seg mot å gi barna et mer likeverdig tilbud.

Publisert

2013

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfattere

Lars Gulbrandsen og Erik Eliassen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7894-454-7