Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Evaluering / 2004 / "Kunstnerens beste venn"

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet "Kunstnerens beste venn"

Evaluering

"Kunstnerens beste venn" en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.

Utgangspunktet for evalueringen var et ønske om å belyse følgende forhold: Er målsetningene, slik disse er nedfelt i mandatet, oppnådd? I hvilken grad har OCA lykkes? Hvordan er stiftelsens effektivitet? Hvordan oppfattes OCA av viktige grupper? Vurdere OCAs mandat, vedtekter, styresammensetning og administrasjonssammensetning.

Publisert

2004

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Berkaak, Odd Are

Forfatter

Odd Are Berkaak

Språk

norsk (bokmål)