Last ned som PDF

187 sider

3.54 MB

Forsiden av dokumentet På de samme stier som før: Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen

Evaluering

På de samme stier som før: Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006. Reformen omfatter hele grunnopplæringen, inkludert fag og yrkesopplæringen, som favner rundt halvparten av elevene i videregående opplæring. SINTEF har fulgt innføringen og gjennomføringen av reformen innenfor fag- og yrkesopplæringen. SINTEFs evaluering har resultert i tre tidligere rapporter, hvor det har vært fokus på henholdsvis forventninger til reformen, implementeringen av den og opplæringshverdagen for lærlinger. Denne rapporten er den fjerde og siste rapporten fra evalueringen og har fokus på erfarte resultater og effekter av Kunnskapsløftet innenfor fag- og yrkesopplæringen. Den undersøker om det har skjedd endringer i denne delen av opplæringen under Kunnskapsløftet og i hvilken grad disse endringene kan tilskrives Kunnskapsløftet. Den ser også om de mål som reformen satte seg er realisert og om de virkemidler som ble implementert har hatt tilsiktet effekt.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no