Last ned som PDF

98 sider

2.54 MB

Forsiden av dokumentet KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer

KVU/KS1/KS2

KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartemetet utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Oppdraget er gjennomført i henhold til de krav som fremgår av rammeavtalen (mars 2011) om kvalitetssikring av konseptvalg, samt avropet datert 14. september 2011.

Publisert

Eiere

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Utførere

Systra Norge AS og Oslo Economics AS

Språk

norsk (bokmål)