Last ned som PDF

51 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Krav til fagmiljø i mastergradsstudier: Tilstrekkelig, tilpasset, aktivt

Evaluering

Krav til fagmiljø i mastergradsstudier: Tilstrekkelig, tilpasset, aktivt

Denne rapporten er en analyse av 154 sakkyndige vurderinger av søknader om akkreditering av mastergrad ved statlige og private høgskoler i perioden 2004–2012 som NOKUT har akkreditert. Målet med rapporten er dels er å synliggjøre effektene av NOKUTs arbeid gjennom å gå i dybden på ett aspekt ved NOKUTs forskrift om akkreditering, nemlig krav til fagmiljøet og hvordan disse er forstått og behandlet av de sakkyndige som har vurdert institusjonenes søknader om akkreditering. Dels er målet å frembringe informasjon i et institusjonsovergripende perspektiv som institusjonene selv kan sammenligne seg med og bruke i egen kvalitetsutvikling.

Publisert

Eier

NOKUT

Utfører

NOKUT

Forfatter

Turid Hegerstrøm

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

virkning/effekt