Last ned som PDF

70 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader i barnehager 2017

Studie

Kostnader i barnehager 2017

Denne rapporten presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2017. Tilsvarende analyser har vært gjort årlig siden 2001, og Telemarksforsking har hatt oppdraget fra og med 2010- årgangen. Denne rapporten er del av et prosjekt på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, som går over tre år og avsluttes høsten 2020. Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager har økt noe fra 2016 til 2017, og private barnehager har 8,3 % lavere kostnader til ordinær drift. Inkluderer vi utgifter til barn som får særskilt tilrettelegging, er forskjellen 14,6 %. I rapporten er beregningen av kostnader utledet og sammenlignbarheten mellom kommunale og private barnehager diskutert. Vi sammenligner ulike kostnadselementer og ser på kostnadsvariasjon og utvikling over tid. Årets rapport har et eget temakapittel om kostnadsforskjeller mellom små og store barnehager.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Trond Erik Lunder og Brynjulv Eika

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788233602130