Kudos / Petroleumstilsynet / Evaluering / 2017 / Kontroll av ikke‐elektriske tennkilder

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kontroll av ikke‐elektriske tennkilder

Evaluering

Kontroll av ikke‐elektriske tennkilder Kunnskapsinnhenting fra utvalgte innretninger og landanlegg

Rapporten oppsummerer et kunnskapsinnhentingsprosjekt som SINTEF har utført på oppdrag fra Ptil innenfor temaet kontroll av ikke‐elektriske tennkilder. Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forbedringsområder. Arbeidet er basert på dokumentstudier og arbeidsmøter med utvalgte operatører av landanlegg og innretninger offshore.

Publisert

2017

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

SINTEF

Forfattere

Tony Kråkenes, Tor Onshus og Snorre Sklet

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

erfaringer