Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Konseptvalgutredning (KVU): Rv 80 Løding - Bodø sentrum

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU): Rv 80 Løding - Bodø sentrum

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU): Rv 80 Løding - Bodø sentrum

Konseptvalgutredning (KVU) for Rv 80 Løding - Bodø sentrum.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet