Kudos / Samferdselsdepartementet / KVU/KS1/KS2 / 2012 / Konseptvalgutredning (KVU): E6 Alta - Avlastningsveg

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU): E6 Alta - Avlastningsveg

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU): E6 Alta - Avlastningsveg

Statens vegvesen Region nord har utført en konseptvalgutredning for prosjektet E6 Alta - Avlastningsveg.

Publisert

2012

Eier

Samferdselsdepartementet