Last ned som PDF

68 sider

12.92 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen

Konseptvalgutredningen for helhetlige transport¬løsninger for Tønsbergregionen skal avklare prinsipielle løsninger og munne ut i en anbefalt løsning for: • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet • Trafikk til og fra byområdet østover over Presterød¬området Konseptvalgutredninger kvalitetssikres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet ved hjelp av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen danner grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)