Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Konsekvensutredning - Regelverksendringer offshore helikopteroperasjoner

Forhåndsutredning

Konsekvensutredning - Regelverksendringer offshore helikopteroperasjoner

Samferdselsdepartementet besluttet i 2016 å foreta en konsekvensutredning av de sikkerhetsmessige og nærings- og sysselsettingsmessige konsekvensene av å innføre felleseuropeiske tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner (HOFO) på norsk kontinentalsokkel. Safetec med underleverandør Oslo Economics ble tildelt arbeidet etter forutgående anbudsprosess. Arbeidet ble utført i perioden august til desember 2016. Rapporten gir en situasjonsbeskrivelse av dagens regelverk og praksis, en beskrivelse av endringer i regelverket ved innføring av HOFO, og hvordan dette vil kunne påvirke markedssituasjonen og sikkerhetsnivået i offshore helikopterflygninger. Det har ikke vært i Safetecs mandat for oppdraget å utarbeide tilrådninger

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Safetec

Forfattere

O.M. Nyheim, S.A. Kvalheim, K.R. Jensen, M. K. Asphjell, G. L. Henriksen og G. Lien

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Luftfart