Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av Kompetanse for
fremtidens barnehage

Evaluering

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage

Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et sentralt virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og har et mål om å sikre barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Rapporten oppsummerer fem evalueringsrapporter fra perioden 2016-2020, som tar for seg kompetansetiltak i denne strategien. Kompetansetiltakene som er evaluert retter seg mot ansattgrupper i barnehagen. I tillegg har innføringen av styringssystemet Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage blitt fulgt av forskerne. Kompetansetiltakene bidrar hver for seg til å heve kompetansenivået i sektoren. Store deler av de statlige kompetansemidlene skal benyttes til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak, og disse skal utvikles i et partnerskap mellom barnehageeierne og universitets- og høgskolesektoren i fylkene. Regional ordning er i en tidlig fase, men følgeevalueringene setter søkelys på noen sentrale utfordringer og forutsetninger for å få ønsket effekt av ordningen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

SINTEF

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788214076455