Last ned som PDF

114 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet Kommunikasjonen er kunsten

Evaluering

Kommunikasjonen er kunsten evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste

Mandatet for evalueringen er å vurdere hvordan arbeidsformene som Klangfuglprosjektet har lagt opp til, har bidratt til å skape ny kunnskap om: - små barn og deres forhold til kunst - kunstneres arbeid med utvikling av kunstnerisk kvalitet for en målgruppe - vurderinger av kunst og kunstnerisk kvalitet i forhold til målgrupper. Evalueringen har vurdert hvordan prosjektet har bidratt til ny kunnskap om små barn og deres forhold til kunst, om kunstneres arbeid med utvikling av kunst for en målgruppe, og om vurderinger av kunstnerisk kvalitet. De mer overordnede kulturpolitiske vurderinger som er gjort gjelder i hvilken grad denne type prosjekt kan være en relevant form for kunnskapsutvikling i det kulturelle feltet. Prosjektet har synliggjort at mange av de allmenne problemstillingene i kunstmøter også gjelder i forhold til barn under tre år. I Klangfuglprosjektet har kunstnerne uttrykt stor entusiasme og glede over å få anledning til å lage kunst for barn under tre år. For mange har det vært lærerikt å få veiledning i arbeidet. I diskusjonen på startseminaret høsten 2000 ble det stilt spørsmål ved om det kunne være farlig å vite for mye om barna. ”Må man vite noe om barn for å lage kunst for barn? Det er tross alt kunst som skal lages. ” Det ble også reist spørsmål ved om barns respons på kunst kan bidra til ny kunst.

Publisert

Eier

Kulturdirektoratet

Forfatter

Jorun Spord Borgen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7081-118-1