Last ned som PDF

73 sider

1.83 MB

Forsiden av dokumentet Kommunalt samarbeid på næringsfeltet

Evaluering

Kommunalt samarbeid på næringsfeltet en litteraturstudie med praktiske råd

Har samarbeidsform betydning for regional vekst? Hva er godt samarbeid? Hvordan kan regionene jobbe for å oppnå godt samarbeid? Disse spørsmålene er viktige å besvare dersom en vil styrke gjennomføringskraft for samarbeidet mellom byer og deres omland. Oxford Research AS har på oppdrag fra Distriktssenteret aggregert eksisterende kunnskap om samhandlingsformer for å besvare disse spørsmålene. I tillegg har Oxford studert åtte regioner i Norden som har viktige erfaringer å bringe til torgs.

Publisert

Eier

Distriktssenteret

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Aase Marthe J. Horrigmo, Harald Furre, Jon P. Knudsen, Katrine Skrunes og Marthe R. Ervik

Språk

norsk (bokmål)