Last ned som PDF

35 sider

1.18 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale trafikksikkerhetsplaner

Evaluering

Kommunale trafikksikkerhetsplaner Planarbeid, innhold og oppfølging

Rapporten oppsummerer resultatene av en gjennomgang av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Gjennomgangen tar for seg hvordan planarbeidet har vært lagt opp, visjoner og mål, registreringer og problemanalyse, satsingsområder og tiltak, og hvordan trafikksikkerhetsplanene skal følges opp. Materialet omfatter 343 kommunale planer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ivar Haldorsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

etterlevelse