Last ned som PDF

20 sider

0.95 MB

Forsiden av dokumentet Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked

Forhåndsutredning

Kommersielle tiltak for å fremme norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked

I februar inviterte kulturministeren, næringsministeren og europaministeren film- og tvbransjen og bredbåndsaktører til et felles rundebord for å diskutere hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av TV2, Norske filmdistributørers forening, Norsk Filminstitutt, MTG, HBO Nordic og Telenor. Virke Produsentforeningen ble med i arbeidsgruppen rett før sommeren. Arbeidsgruppen har avholdt 2 bransjetreff, 6 arbeidsgruppemøter og flere 1:1 møter i løpet av en 6 måneders periode fra 25. mars, der man grundig har drøftet mulig tiltak og forretningsmodeller. Under redegjøres det for de viktigste temaene som har vært drøftet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk