Kudos / DFØ / Forhåndsutredning / 2019 / Kategorisering av statlig organisering, funksjoner og oppgaver

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kategorisering av statlig organisering, funksjoner og oppgaver

Forhåndsutredning

Kategorisering av statlig organisering, funksjoner og oppgaver Difi-notat 2019:8

I dette notatet beskrives hvilke forvaltningspolitiske informasjonsbehov om organisering, funksjoner og oppgaver som er dekket i dag. Notatet tar utgangspunkt i dagens situasjon og synliggjør hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å utnytte dagens data og registerløsninger. Notatet diskuterer også tre mulige løsningsalternativ for veien videre og anbefaler tiltak for å dekke de identifiserte behovene på kort og lang sikt.

Publisert

2019

Eier

DFØ

Utgiver

Difi

Utfører

Difi

Forfattere

Oddbjørg Bakli, David Andreassen, John Nonseid og Anniken Grønli

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet