Last ned som PDF

61 sider

10.26 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009

Evaluering

Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009

Overvåkingen med sedimentprofilfotografering (SPI) skal dokumentere eventuell avsetning av muddermasser i randområdene, til mudringsområdet og til dypvanndeponiet under anleggsperioden, samt forandringer i fauna og sedimentstruktur. Bunnforholdene i området varierte i 2009 mellom meget god og meget dårlig. En tydelig dybdegradient ble observert med dårligere forhold på større dyp. Forholdene i de dypere delene av det studerte områdene som ikke var direkte påvirket av anleggsarbeidet (mudring-, tildekking-, deponi-områder ) var i 2009 i hovedsak likt de som ble observert i 2008 og 2007, men noe dårligere en i 2006. I visse områder (Bjørvika, Rådhuskaia og dypvannsdeponiet ved Malmøykalven) fremkom tydelige spor av fysisk forstyrrelse på bunnen etter mudring, tildekking og deponering.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for vannforskning

Forfattere

John Arthur Berge og Hans C. Nilsson

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-577-5655-0