Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Internasjonale studenter og
internasjonalt læringsmiljø

Forhåndsutredning

Internasjonale studenter og internasjonalt læringsmiljø Hva kan bidra til økt samhandling mellom internasjonale og norske studenter?

Det overordnede temaet for rapporten er internasjonalisering i høyere utdanning og mer konkret; internasjonalisering hjemme. Internasjonale studenters tilstedeværelse er blitt tillagt stor vekt når det gjelder å bidra til internasjonalisering og et internasjonalt læringsmiljø. Dette anses som spesielt viktig for norske studenter som ikke har mulighet til å studere i utlandet, ettersom flertallet av norske studenter ikke har et utenlandsopphold i løpet av studiene. Dikuundersøkelsen om internasjonale studenter i Norge viser at de internasjonale studentene i stor grad er fornøyde med utbytte av studiene, men at der har hatt relativt lite samhandling med norske studenter (Diku-rapport 2019). Med dette som utgangspunkt er spørsmålet som stilles i denne rapporten, hvilke faktorer har betydning for samhandling mellom norske og internasjonale studenter og for utvikling av internasjonalt læringsmiljø. For å få svar på dette, har vi intervjuet studieprogramledere for et utvalg engelskspråklige studieprogram på masternivå hvor flertallet av de internasjonale studentene er gradsstudenter fra Asia og Afrika. Temaene for intervjuene var knyttet til faglig profil, organisering og gjennomføring av studieprogrammene og studieprogramledernes erfaringer med, og refleksjoner rundt, de internasjonale studentenes tilstedeværelse og rolle og internasjonalisering.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utfører

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Forfatter

Agnete Wiborg

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning