Last ned som PDF

96 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Inter-Ministerial Cooperation

Vedlegg

Evaluering

Inter-Ministerial Cooperation an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal)

Interdepartementalt samarbeid på utdanningssektoren i Zambia og Nepal. Det nåværende Kunnskapsdepartementet (KD) har samarbeidet med undervisningsdepartementene i Zambia og Nepal siden år 2000. I Zambia har samarbeidet konsentrert seg om faglig rådgiving i forbindelse med reformarbeid innen utdanningssektoren, mens samarbeidet med Nepal har omfattet forskning på gjennomføring av sektorprogram. Arbeidet har vært bygd på ideen om at samarbeid mellom søsterdepartementer kunne by på nye og effektive måter å tilby faglig styrking og kapasitetsbygging på. Hensikten med evalueringen var todelt. Den skulle gi kunnskap om interdepartementalt samarbeid som modell i utviklingssamarbeidet, med spesielt fokus på utdanningssektoren. Evalueringen skulle også gi en vurdering av samarbeidet som har pågått med tanke på utviklingen av samarbeidet i Zambia og Nepal.

Publisert

Eier

Norad

Forfattere

Stein-Erik Kruse, Wim Hoppers, Gideon Bulwani og Basudha Gurung

Språk

engelsk

ISBN

82-7548-171-6