Kudos / Barne- og familiedepartementet / Statusrapport / 2020 / Innvandring og integrering 2019–2020

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Innvandring og integrering 2019–2020

Statusrapport

Innvandring og integrering 2019–2020

Rapporten er Norges bidrag til OECDs rapporteringsarbeid for migrasjonsutviklingen i medlemslandene, og inneholder statistikk for inn- og utvandring, og for indikatorer på integrering som bygger på data fra Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet. Det er også en oversikt over prinsipp og tiltak i innvandrings- og integreringspolitikken. Rapporten omhandler ulike former for innvandring, generell integreringspolitikk, kvalifisering, utdanning, arbeidsmarked, politisk deltakelse, barnevern, diskriminering, statsborgerrskap, offentlig ordskifte og holdninger, og politikk som gjelder migrasjon og utvikling.

Publisert

2020

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Utfører

Espen Thorud

Forfatter

Espen Thorud

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

migrasjon og integrering