Kudos / Kommunal- og distriktsdepartementet / Forhåndsutredning / 2019 / Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen

Forhåndsutredning

Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen Arbeidsnotat 2019:8

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIFU gjen- nomført en analyse med formål å finne hensiktsmessige måter å måle befolk- ningens digitale deltakelse og kompetanse på. Er det tilstrekkelig å basere slike målinger på eksisterende data, eller må det utvikles og gjennomføres nye kartlegginger?

Publisert

2019

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NIFU

Forfattere

Stephan Daus, Arne Martin Fevolden, Mona Nedberg Østby og Michael Spjelkavik Mark

Språk

norsk

ISBN

9788232703920

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

treffsikkerhet