Last ned som PDF

60 sider

2.65 MB

Forsiden av dokumentet Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør- Asia

Evaluering

Indias økonomiske og geopolitiske posisjon i Sør- Asia

Denne rapporten er utarbeidet av Menon Business Economics og Vista Analyse på oppdrag for Utenriksdepartementet. Prosjektet har vært ledet av Leo A. Grünfeld med Marcus Gjems Theie og Rune Nellemann som prosjektmedarbeidere fra Menon. Rasmus Reinvang har vært prosjektleder i Vista Analyse med Haakon Vennemo som medarbeider. I tillegg har Professor Manoj Panda, direktør i IEG, deltatt med ekspert- kompetanse i prosjektet. Oppdraget for rapporten har vært å utarbeide en studie om Indias økonomiske og geopolitiske situasjon i Sør-Asia. Analysen har et særlig fokus på Indias posisjon, særlig økonomisk, i Sør-Asia og Asia generelt og i forhold til Kina spesielt. Studien tar for seg bredden av Indias økonomiske integrasjon i regionen. I tillegg har vi inkludert en kort analyse og beskrivelse av norske interesser og tilstedeværelse i India.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Utførere

Vista Analyse AS og Menon Economics AS

Forfattere

Leo Grünfeld, Rasmus Reinvang, Haakon Vennemo, Marcus Thems Theie og Rune Nellemann

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-265-2