Kudos / IMDi / Studie / 2020 / Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet?

Studie

Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet? Rapport 2020 - 5

Rapporten er skrevet av Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra IMDi og AVDir. Oppdraget gikk ut på å belyse problematikken med fallende og stagnerende sysselsetting blant flyktninger over tid, med hjelp av kvalitative metoder. Gjennom å studere individuelle karriereløp sett fra flyktningenes perspektiv, har målsettingen vært å undersøke hva slags mekanismer som typisk gjør seg gjeldende når flyktninger faller fra arbeidsmarkedet. Studien belyser også problematikken fra et arbeidsgiverperspektiv og et myndighetsperspektiv.

Publisert

2020

Eier

IMDi

Utfører

PROBA Samfunnsanalyse

Forfattere

Mari Amdahl Heglum, Saliha El-Amrani og Anette Enes

Språk

norsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Analysekriterier

utfordringsbildet