Kudos / NOKUT / Kunnskapsoppsummering / 2016 / Hva vet vi om kvalitet?

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hva vet vi om kvalitet?

Kunnskapsoppsummering

Hva vet vi om kvalitet?

Rapporten er både en selvstendig NOKUT-rapport og et innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med Kvalitetsmeldingen. Målet for rapporten er å sammenfatte hvilke faktorer NOKUT anser som vesentlige for å oppnå kvalitet på studentenes læringsutbytte og å identifisere systematiske og kontinuerlig målbare kilder (indikatorer) for disse. Det inngår også å identifisere kvalitetsområder der vi mangler gode datakilder og vurdere om det er hensiktsmessig å utvikle indikatorer for disse.

Publisert

2016

Eier

NOKUT

Utfører

NOKUT

Forfattere

Stein Erik Lid, Rachel Glasser og Stephan Hamberg

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning