Last ned som PDF

170 sider

13.87 MB

Forsiden av dokumentet Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

Vedlegg

Forhåndsutredning

Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

På oppdrag for KUD har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene av digitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem. Det overordnede formålet med utredningen er å innhente mer kunnskap om den økonomiske utviklingen i det norske musikkfeltet de siste tiårene, sett i lys av den teknologiske og digitale utviklingen. Utredningen har som mål å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdisystemet, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt undersøke hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene. Utredningen skulle så langt det lot seg gjøre, omfatte alle former og formater for musikk, samt alle plattformer og arenaer hvor musikk formidles. Kun aktører som har sin hovedinntektskilde fra musikkbasert virksomhet skulle være omfattet av utredningen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

Menon Economics AS og Handelshøyskolen BI

Forfattere

Irina Eidsvold-Tøien, Marcus Gjems Theie, Øyvind Torp, Audun Molde, Terje Gaustad, Harald Sommerstad, Anne Espelien og Anne-Britt Gran

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

kostnader