Last ned som PDF

44 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet

Studie

Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet Analyser av Elevundersøkelsen 2013 og 2014

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg for å vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta høyt presterende elever (Jøsendalutvalget). I den forbindelse ble NTNU Samfunnsforskning bedt om å undersøke om høyt presterende elever skiller seg fra de øvrige elevene med hensyn til opplevelse av eget læringsmiljø i Elevundersøkelsen. Denne rapporten gir en beskrivelse om hvordan høyt presterende elever skårer på indeksene som presenteres i skoleporten, samt sentrale læringsmiljøvariabler som innsats, opplevelse av relevans og opplevelse av ulike typer negative hendelser (krenkelser).

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Christian Wendelborg og Joakim Caspersen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275704533

Tema

utdanning og forskning