Last ned som PDF

23 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet HMS effekter, konsekvenser og muligheter av ekstern kraftforsyning til petroleumsinnretninger

Forhåndsutredning

HMS effekter, konsekvenser og muligheter av ekstern kraftforsyning til petroleumsinnretninger Ptil Sektoroppgave 2018/370

Unitech har, på oppdrag fra Ptil, gjennomført et kunnskapsutviklingsprosjekt for å gi et bredere grunnlag for å vurdere kraft fra land opp mot tradisjonelle løsninger. Hensikten med rapporten er å fremskaffe en helhetlig oversikt over utvalgte operatørers erfaring med ekstern kraftforsyning til innretninger.

Publisert

Eier

Havindustritilsynet

Utfører

Unitech Power Systems AS

Språk

norsk

Tema

Energi

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

mulighetsrommet