Kudos / Justis- og beredskapsdepartementet / Strategi/plan / 2004 / Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007

Strategi/plan

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007

Denne handlingsplanen har et perspektiv på hjelp og beskyttelse som tar volds- og trusselutsatte og deres erfaringer på alvor. Tiltakene skal støtte egen innsats for å komme ut av situasjonen, og gjøre det mulig å ta omsorg for eget og eventuelle

Publisert

2004

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet