Kudos / Kultur- og likestillingsdepartementet / Strategi/plan / 2009 / Handlingsplan mot spilleproblemer 2009-2011

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Handlingsplan mot spilleproblemer 2009-2011

Strategi/plan

Handlingsplan mot spilleproblemer 2009-2011

Handlingsplanen mot spillproblemer viderefører den handlingsplan som ble fastsatt i 2005, og tar sikte på å redusere dagens problemer og forebygge framtidige problemer for det enkelte mennesket og for samfunnet.

Publisert

2009

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet